131

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives 131 流政之の彫刻 [撮影:北本直裕]
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
流政之《雨恋いじし》[芦原義信《アイパル香川(旧香川県図書館)》]
Yosinobu Ashiwara, Aipal Kagawa, 1967.
Kagawa, Japan
アイパル香川を背景に